DOKUMENTY


STATUT KLUBU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
(stan na dzień 04.07.2020 r.)

KLASY SPORTOWE LA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!