DOKUMENTY


STATUT KLUBU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
(stan na dzień 29.09.2019 r.)

KLASY SPORTOWE LA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!