DOKUMENTY


STATUT KLUBU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

KLASY SPORTOWE LA

KLASY SPORTOWE TRI

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
(stan na dzień 26.09.2021 r.)

REKORDY SEKCJI TRIATHLONU
(stan na dzień 21.03.2021 r.)

NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW