DOKUMENTY


STATUT KLUBU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
(stan na dzień 16.08.2020 r.)

KLASY SPORTOWE LA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!