DOKUMENTY


STATUT KLUBU

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
(stan na dzień 08.12.2019 r.)

KLASY SPORTOWE LA

BEZPŁATNE ZAJĘCIA - LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!