GRODZISKA LIGA PŁYWACKA


Zapraszamy wszystkich na bezpłatne zajęcia.

Od 2022 r., w każdą niedzielę o godz. 18.00. 

REGULAMIN 2022

WKRÓTCE