KOMISJA REWIZYJNAKADENCJA 
2019 - 2022

Szymon Sadowski

Robert Lewandowski