MISTRZOSTWA - BIEGI ULICZNE I NARTOROLKI


Dziękujemy wszystkim za:

1. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Biegach Ulicznych Masters 
- Indywidualne i Drużynowe,

6. Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. w Biegach Ulicznych 
- Indywidualne i Drużynowe,

1. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Biegach na Nartorolkach
- Indywidualne i Drużynowe.

Finał Pucharu Powiatu 
w Biegach, Nordic Walking i Nartorolkach 2020.

oraz 

6. Grodziskie Biegi Rodzinne.

06.10.2019. Grodzisk Maz.

5. Otwarte Mistrzostwa Grodziska Maz. 
w Biegach Ulicznych i Nordic Walking. 

Finał Pucharu Powiatu 
w Biegach i Nordic Walking 2019.

1. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza 
w Nordic Walking.

2018. Grodzisk Maz.

4. OTWARTE MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZ. 
W BIEGACH I NORDIC WALKING 

- FINAŁ PUCHARU POWIATU.

2017. Grodzisk Maz.

3. OTWARTE MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZ. 
W BIEGACH I NORDIC WALKING 

- FINAŁ PUCHARU POWIATU.


2016. Grodzisk Maz.

2. MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 
W BIEGACH

- FINAŁ PUCHARU POWIATU.


2015. Grodzisk Maz.

1. MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 
W BIEGACH.