DOKUMENTY


STATUT KLUBU

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

KLASY SPORTOWE LA

REKORDY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI
(stan na dzień 22.01.2023 r.)