GRODZISKA LIGA PŁYWACKA


Zapraszamy wszystkich na bezpłatne zajęcia.

Wkrótce, w każdą niedzielę o godz. 18.00. 

REGULAMIN 2023

WKRÓTCE